אודות שתיל

שתיל הוא ארגון הפועל למען שינוי חברתי יחד עם פעילים, ארגונים, רשתות ותנועות חברתיות בארץ ובעולם. כל אלה מייצגים קבוצות תרבות וזהות שונות, ובהם יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל. שתיל הוקם על ידי הקרן החדשה לישראל כדי לסייע לבנייתה של החברה האזרחית ולחיזוקה, על ידי תמיכה בארגונים הפועלים למען שינוי חברתי בישראל.

אנו שואפים לקיים חברה ברוח השוויון לכלל האזרחים והתושבים במדינת ישראל - חברה שתאמין בעקרונות הצדק החברתי, הכלכלי והסביבתי ותפעל למענם; חברה שתקדם את זכויות האדם והאזרח, תכבד את השונות והפלורליזם הדתי והתרבותי ותכיר בחשיבות ייצוגן של קהילות זהות וקבוצות לאומיות שונות; חברה שתאפשר לכל אזרח ותושב להרגיש שהוא שותף מלא ושווה זכויות במדינת ישראל.

תפקידו הייחודי של שתיל - להביא לעיצוב תהליכים ומדיניות, באמצעות שילוב וחיזוק הכוחות של כל מי שהוא שותף לחזון השינוי החברתי.

אנו מאמינים ששינוי חברתי מתבטא בהשפעה עמוקה על מבנים ועל מערכות כוח, תוך עידוד תהליכים חברתיים, קהילתיים, כלכליים ותרבותיים הצומחים מתוך החברה האזרחית ובעידודה.

אנו פועלים לחיזוקם של הכוחות המחויבים לקידום שינוי חברתי לפי עקרונות אלו - ארגונים והתארגנויות, יזמים חברתיים, שותפים מהאקדמיה, ממוסדות ציבוריים, מהתקשורת, מהעסקים, מהתרבות ומהאמנות - ולחיבור בין כוחות אלה.

מטרותינו: לבנות יכולת של ארגונים וכוחות נוספים הפועלים למען שינוי חברתי, מתוך שילוב של חשיבה ועשייה, של למידה ופיתוח ידע יישומי רב-תחומי; ליצור מרחבי רישות לקהלי יעד שונים המאפשרים מפגש, תיאום, למידה הדדית, תמיכה ושיתוף פעולה; לגבש קואליציות ושיתופי פעולה אסטרטגיים; לצרף שותפים חדשים למאמצי השינוי החברתי.

שתיל פועל בכלים מקצועיים, ייחודיים וחדשניים, בפתיחות ומתוך עידוד יצירתיות וגמישות לקידום שינוי חברתי. כארגון, אנו שואפים ליישם בהתנהלות שלנו את הערכים אשר חרתנו על דגלנו. בפעולתנו, אנו מחויבים לחיזוק הסולידריות החברתית והערבות ההדדית בין כל השותפים למאמצי השינוי החברתי.

במאגר המידע קיים אוסף קרנות ישראליות ונציגויות של קרנות לא ישראליות בארץ. המאגר הוא פרי שיתוף פעולה בין "שתיל" ו"שיתופים", ומאפשר לכל גישה נוחה למידע על קרנות המעבירות תמיכה ותרומה לחיזוק החברה האזרחית בישראל.

שתיל חרת על דגלו תמיכה בשחקנים הפועלים לקידום שינוי חברתי. אחד הביטויים לתמיכה הוא בבניית יכולת של ארגונים התארגנויות ופעילים. מאגר המידע הישראלי מנגיש את המידע לכל ומאפשר לשחקנים בזירה מאגר מידע מרכזי בבואם להרחיב את מעגלי הגיוס.

המאגר חדשני ועדכני, פרי שיתוף פעולה פורה בין שתיל לשיתופים, ומעודד את הפעילים לשינוי חברתי ליצירתיות ולהגדלת יכולת ואפיקי פעולה חדשים, כאן ליד הבית.