אודות שיתופים
מרכז שיתופים מהווה בית מקצועי וצומת של מידע וידע לקהילות החברה האזרחית – ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה, שותפויות חברתיות והתארגנויות אזרחיות.
המרכז פועל לקידום ארגוני המגזר השלישי ולביסוס פילנתרופיה ישראלית
ניהול חברתי
פילנתרופיה
שיח בין מגזרי

תחום הניהול החברתי בשיתופים מסייע למנהלים חברתיים לממש את ייעוד הארגון דרך פיתוח תורת הניהול החברתי, מפגשי למידה מקצועיים והנגשת ידע מעשי. 

לשולחן העבודה למנכ"ל החברתי/ת לחץ/י כאן 

ידע מקצועי, כלים, מצגות, מדריכים ומאמרים

שולחן העבודה למנכל החברתי/ת
להמשך

מרכז הפילנתרופיה בשיתופים מתמקד בפיתוח מרחב פילנתרופי חיוני, אפקטיבי ומשמעותי בישראל. זאת במטרה לעורר ולהרחיב את הקהילה הפילנתרופית הישראלית, לעודד תורמים פרטיים לחקור את יתרונות ה"השקעה החברתית", וכן, להציע הזדמנות לתורמים להכיר ולפתח קשרים הדדיים ולשתף פעולה לקידום חקיקה ומדיניות מס שתעודד פילנתרופיה.

להמשך

שיח בין המגזרים השונים במשק לרוב, בין המגזר הציבורי, המגזר העסקי-פרטי והמגזר השלישי. מטרת השיח להפגיש באופן שוויוני את המגזרים השונים תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים של כל מגזר. מפגש מסוג זה מורכב שכן, הוא מפגיש שלושה מגזרים השונים באופן משמעותי במאפייניהם, אופן פעולתם, במידת מעורבותם ובמנדט הפעולה שלהם במרחב הציבורי.

להמשך
מודעה -
מודעה -
מודעה -
מודעה -
Created by Cinabu